Ekonomi

TVF/Ermut: Öncü şirketleri yetiştirmeyi hedefliyoruz

Ermut, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Kurulu’nda, TVF Yönetim Anonim Şirketi’nin 2022 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetlerine İlişkin Denetim Raporlarının Sunulmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Muhtırası ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. TVF.

Türkiye Varlık Fonu’nun finansmanını sadece yatırımlar için kullandığını, devlet bütçesini finanse etme misyonunun olmadığını belirten Ermut, “Denetim sürecinin yapısına ilişkin dünyadaki örneklere baktığımızda, Singapur ve Kazakistan gibi diğer ülkelerin benzer varlık fonlarında, yönetim kurulu üyeleri, pozisyonları, devlet başkanı, başbakan veya “Varlık Fonu deneyimi olan bazı önemli politikacıların görev aldığını görüyoruz. Varlık Fonu yönetimi.” sözlerini kullandı.

Bağımsız kontrol süreçlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Ermut, birden fazla farklı bağımsız kontrol şirketinin sürece dahil olduğunu; Uluslararası kabul görmüş kontrol şirketleriyle anlaşma yapıldığını belirtti. Kurumların denetlenmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Ermut, şöyle devam etti:

“Satın alma yoluyla edindiğimiz şirketler Sayıştay denetimine tabi değildi. Bu şirketlerin özel sektörde eşit şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve sektörün diğer aktörleriyle rekabet edebilmeleri amacıyla satın alma öncesi statüleri korunuyor. Bunların arasında Turkcell ve Türk Telekom da var. Bir kısmı da devredilmeden Sayıştay’a devredildi.” “Denetime tabi tutulmadı. Mevcut durumu korundu.”

Türkiye Madencilik ve MTA birbirini tamamlayıcı çalışır

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) rağmen neden Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu?” sorusuna Ermut, “Madencilik AŞ kamu adına hareket ediyor. MTA’dan elde edilen verilere göre çalışır ve içindeki değeri ortaya çıkarır.” “Çalışan bir yapı. Aslında yetki ve sorumlulukları farklılaşmış. Birbirlerini tamamlayıcı ve uyumlu çalışıyorlar” diye yanıtladı.

İthalatı azaltmak ve stratejik yatırımlara katkı sağlamak amacıyla TVF’nin Petrokimya Projesi sürecine dahil olduğunu belirten Ermut, “Projeye hem finansman hem de şirket tecrübesiyle katkı sağlayacak yabancı bir ortakla hareket etmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Özellikle bizim gibi eşdeğer varlık fonu şirketleri ve “Bu konularda uzman olan ve hammadde avantajı olan ülkelerden de ilgili şirketlerle görüşüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu projeyi uluslararası doğrudan yatırımlar için bir fırsat olarak değerlendireceklerini ve Türkiye’nin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atacaklarını belirten Ermut, “Projenin şekillenme aşamasında şu anda önemli bir kavşaktayız.” söz konusu.

Yaklaşık 111,7 milyar liralık ilave takviye yapıldı

Sermaye artırımının neden yapıldığı sorulduğunda Ermut, “Piyasalardaki dalgalanmalara karşı bankaların daha güçlü hale getirilmesi amacıyla yaklaşık 111,7 milyar liralık ilave güçlendirme yapıldı. Pandemi ve sonrası etkilerin zorlandığı bir dönem olması nedeniyle” dedi. Bankacılık sistemi ve genel olarak finansal sistem açısından TVF de risklerin önlenmesi adına harekete geçti.” “Görevini yaptı. TVF, sermaye artırımı sonrasında kaynakların nasıl kullanıldığına ilişkin kamu bankalarının kredi politikalarına müdahale etmiyor.” değerlendirmesini yaptı.

TVF’nin belirli bakanlıklara bağlı bazı şirketlerin yönetiminde yer almadığını belirten Ermut, Fonun danışmanlık ve rehberlik sağlayan bir yapı olarak konumlandığını söyledi.

Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin kanundaki muafiyet ve istisnalara ilişkin soruya Ermut, “TVF milli servet fonudur. Kamunun yatırım kolu olduğu için bazı stratejik projelere yatırım yapıyor, dolayısıyla bazı istisnalar söz konusu” dedi. tedarik edilen.” dedi.

Ermut, Türkiye İştirak Sigorta ve Türkiye İştirak Hayat şirketlerinin TVF tarafından kurulduğunu, ancak ilgili şirketlerin Bereket Sigorta ve Hayat’ın satın alınarak yerlerine geçtiğini belirtti. altında birleştirildiğini hatırlattı. Ermut, “Burada amaç ilgili şirketlerin TVF’nin sahip olduğu vergi avantajlarından faydalanmaması ve piyasadaki rekabete uygun şekilde devam etmesidir. Kanunda böyle bir imkanımız olmasına rağmen devam ediyoruz. Piyasadaki rekabet koşullarının bozulmaması amacıyla yan sigorta ve yan hayat şirketlerimizin muafiyetlerden faydalanmadan satın alındığı yapıdır.” “Bunu sağladık. O hassasiyeti gözetiyoruz.” dedi.

Çaykur’a danışmanlık desteği sağlıyoruz

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) kamu yararını ön planda tuttuğunu belirten Ermut, “Bu durum söz konusu bazı kurumların statülerinden kaynaklanmakta ve bazen zarar beyanlarına yol açmaktadır. Ancak TVF’ye devir konusunda herhangi bir neden sonuç ilişkisi bulunmamaktadır. ” dedi.

Çaykur’a yaptıkları katkıları değerlendiren Ermut, Çaykur’un karlılık oranlarının artırılması için danışmanlık desteği verdiklerinin altını çizdi. Ermut, “Mesela yeni bir yatırım var. Onun fizibilite çalışmasını da birlikte yaptık. Dolayısıyla elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Zarar eden şirketlerin işleyişi ve insan kaynakları konusunda yetkilerinin olup olmadığı sorusuna Ermut, doğrudan işin içinde olmadıklarını, sadece tavsiye ve danışmanlık anlamında gerekeni sağladıklarını ifade etti.

Ermut, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı almadığını vurguladı.

“Türkiye Teknoloji Fonu” kurulacağını belirten Ermut, “Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olan Türkiye Teknoloji Fonu, fonların fonu olacak ve Türkiye merkezli girişimlere yatırım yapan fonları destekleyecek. Fon aracılığıyla bu desteklerden yararlanabilmek için Türkiye’de kurulmuş olması ve mühendis veya teknik elemanlarını istihdam etmesi gerekiyor.” Türkiye’de istihdam edilmeleri, yurt içinde Ar-Ge çalışmaları yapmaları, fikri veya sınai mülkiyet haklarını veya gelirlerinin büyük bir kısmını Türkiye’de elde etmeleri gibi özellikleri aranacak.

Türkiye Teknoloji Fonu’nun yatırım odağında, Türkiye merkezli teknoloji girişimlerine yatırım yapan girişim sermayesi fonları, Türkiye’nin stratejik ve teknolojik gelişiminde rol oynayan girişimlere yatırım yapan girişim fonları ve ön tohum, tohum, yatırım yapan girişim fonları yer alıyor. erken, orta ve geç aşamadaki işletmeler. alıyor. Yatırım yaptığımız fonlarla Türkiye’nin stratejik ve teknolojik özerkliğini destekleyen lider şirketlerin gelişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca ülkemizdeki teknoloji girişimlerinin dünya çapındaki başarılarına da destek olmasını bekliyoruz. “Türkiye Teknoloji Fonu’nun bu alanda ekosistemin büyümesine ivme kazandıran referans bir fon programı olmasını hedefliyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu